Komentarz: Pucz Prigożyna

Wieczorem 23 czerwca, siły rosyjskie miały ostrzelać bazę szkoleniową grupy najemników Wagnera. Krótko później, jej fundator, Jewgienij Prigożyn wystosował oświadczenie, w którym zapowiedział usunięcie ministra obrony Siergieja Szogu i gen. Walerego Gierasimowa z pełnionych funkcji. Prokuratura Generalna wszczęła śledztwo karne ws. wszczęcia zbrojnego buntu, a wydarzenia potoczyły się w błyskawicznym Dowiedz się więcej…