Artykuł: Przeklęty Kaukaz

Po raz kolejny obserwujemy jak skomplikowana mozaika etniczna Kaukazu i trwające dekady spory terytorialne przeradzają się w otwarte walki grożące rozlaniem się po całym regionie. Czy tym razem jest podobnie? Najważniejsze tezy: Walki na Kaukazie nie są niczym nowym, jednakże istnieje uzasadniona obawa, iż włączy się w nie Turcja (nawet bezpośrednio), a to zmienia wszystko. Tureckie zaangażowanie to wejście w rosyjską strefę wpływów Czytaj dalej…