Kontakt

Filip Dąb-Mirowski

W sprawach związanych z publicystyką, w tym ze współpracą, ewentualnymi pytaniami, prośbami lub skargami, dostępny jestem pod poniższym adresem:

email: info@globalnagra.pl

sklep autorski:

https://dab-mirowski.pl

X (dawniej Twitter):

@FilippDM

Facebook:

@globgra

YouTube:

@GlobalnaGra