Co w środku?

4 rozdziały

25 podrozdziałów

64 ilustracje

150 stron

258 000 znaków bez spacji