Analiza: Jak się obronić przed agresją hybrydową?

Opublikowane przez Filip Dąb-Mirowski w dniu

Kolejne akty przemocy, tak wobec polskich obywateli jak i terytorium, stają się coraz bardziej niebezpieczne. Tymczasem nasz establishment popada w chocholi taniec wzajemnych oskarżeń, pogłębiając spór polityczny i podziały społeczne. To droga ku zatraceniu.

Uważam podejmowane obecnie działania za niewystarczające wobec skali problemu. Mają charakter reaktywny, są mało dynamiczne, spóźnione, nie prowadzą do przejęcia kontroli nad sytuacją, oddają inicjatywę w ręce obcych służb.

Przekonany jestem, że tylko silna, zdecydowana reakcja Rzeczypospolitej może przerwać tę spiralę eskalacji, oraz uchronić ją przed pełnowymiarową wojną. Najskuteczniejszą strategią postępowania w tym przypadku, jest według mnie tzw. „deeskalacja poprzez eskalację”, do czego postaram się przekonać w dalszej części tekstu.

Niniejszy artykuł jest próbą omówienia tematu, ma stanowić element debaty oraz zapoznać możliwie szerokie audytorium z konceptem aktywnej odpowiedzi na agresję hybrydową.

Zapraszam do lektury:


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *